Vợ Ma - Ghost Wife - Đọc truyện tranh Vợ Ma - Ghost Wife | im7love

Vợ Ma - Ghost Wife

Đọc truyện Vợ Ma - Ghost Wife online
Đánh giá: 
Average: 3.6 (8 votes)

Tóm tắt truyện Vợ Ma - Ghost Wife

Gisin, người xuất hiện bất ngờ như một bóng ma trước mặt Eunah, rồi nói hãy làm vợ tôi đi ... kể từ khi đó, Eunah trở thành trung tâm săn đuổi của những hồn ma khác, thứ chúng muốn là ăn thịt cô.

Tác giả : Saejung