Vĩnh Hằng Chí Tôn - 永恒至尊 - Đọc truyện tranh Vĩnh Hằng Chí Tôn - 永恒至尊 | im7love

Vĩnh Hằng Chí Tôn - 永恒至尊

Đọc truyện Vĩnh Hằng Chí Tôn - 永恒至尊 online
Đánh giá: 
No votes yet

Vũ Chi Đỉnh Phong, Di Sơn Đảo Hải, Tróc Tinh Nã Nguyệt, nghịch loạn thời không!Kiếm cực kỳ cảnh, một kiếm thành Đạo, một kiếm thông thần, một kiếm phá vạn pháp!Niên thiếu Lý Phù Trần, ngẫu được kim sắc tiểu phù, linh hồn không ngừng tiến hóa, ở thiên tài này như mưa, cường giả Như Vân thế giới, lấy kiếm trong tay, du ngoạn sơn thuỷ tuyệt đỉnh.Thiên địa có lúc hủy diệt,riêng ta vĩnh hằng bất hủ.Truyện chữ Vĩnh Hằng Chí Tôn