Trọng Sinh Để Ngủ Với Ảnh Đế - 重生只为睡影帝 - Đọc truyện tranh Trọng Sinh Để Ngủ Với Ảnh Đế - 重生只为睡影帝 | im7love

Trọng Sinh Để Ngủ Với Ảnh Đế - 重生只为睡影帝

Đọc truyện Trọng Sinh Để Ngủ Với Ảnh Đế - 重生只为睡影帝 online
Đánh giá: 
Average: 3.9 (7 votes)

Đọc truyện tranh Trọng Sinh Để Ngủ Với Ảnh Đế

Đôi khi tôi muốn sống thêm một lần nữa để có thể được nằm trọn trong cánh tay của chàng, nhìn thấy chàng nói cười, cảm nhận mùi hương từ cơ thể chàng, dù có phải vùi mình vào bóng tối thêm một lần nữa, ta cũng can tâm.

Các tên gọi khác của truyện

  • 重生只为睡影帝
  • Rebirth only for sleeping shadow emperor