Song Tu Đạo Lữ Của Tôi - Li Muzi - Đọc truyện tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi - Li Muzi | im7love

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi - Li Muzi

Đọc truyện Song Tu Đạo Lữ Của Tôi - Li Muzi online
Đánh giá: 
Average: 5 (1 vote)

Đọc truyện tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Người ta thường có câu, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, Mã Anh Hùng, sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bản thân thì chẳng có tài năng gì nổi trội, may mắn được làm bảo vệ trong trường đại học nữ sinh, ngày ngày được tiếp xúc với mùi hương phụ nữ nhưng vì xuất thân, chẳng dám trèo cao tuy FA lâu năm muốn có gấu lắm rồi. Thế rồi bỗng nhiên một ngày nọ anh chàng cứu giúp được 1 nàng gái tu tiên đang gặp hoạn nạn, chẳng hay vận anh sẽ thay đổi từ đây?

Các tên gọi khác của truyện

  • 我的双修道侣
  • My double traitor
  • My goddess girlfriend
  • My double trail
Tác giả: