Saikyou Mahoushi No Inton Keikaku - Đọc truyện tranh Saikyou Mahoushi No Inton Keikaku | im7love

Saikyou Mahoushi No Inton Keikaku

Đọc truyện Saikyou Mahoushi No Inton Keikaku online
Đánh giá: 
No votes yet

Alusu Reigin, 16 tuổi, phù thủy mạnh nhất của quân đoàn, cậu tham gia quân đội từ lúc sáu tuổi và giờ đây, sau 10 năm chiến đấu, kinh nghiệm đầy mình, việc cậu cần làm lúc này là....đi học.Kẻ mạnh nhất thì cần phải học gì đây???