Nhị Tiểu Thư Không Dùng Được - 二小姐使不得啊 - Đọc truyện tranh Nhị Tiểu Thư Không Dùng Được - 二小姐使不得啊 | im7love

Nhị Tiểu Thư Không Dùng Được - 二小姐使不得啊

Đọc truyện Nhị Tiểu Thư Không Dùng Được - 二小姐使不得啊 online
Đánh giá: 
Average: 5 (1 vote)

Đọc truyện tranh Nhị Tiểu Thư Không Dùng Được

Đang ở trong hội hoá trang thì xuyên không về quá khứ trở thành loli, lại rơi vào đúng lúc gia môn truy lùng kẻ đánh cắp ngọc bội của đại Tiểu thơ, bị vu cho tội ăn cắp, 2 tay trói chặt, giờ chỉ có trí thông minh mới cứu được ta thôi.

Các tên gọi khác của truyện

  • 二小姐使不得啊 (raw truyện manhua )
  • Chủ bút:  (糖酸果子狸)
  • Vẽ tranh: Hoa Phạn(花饭)
  • Xuất bản: 烤米漫画