Long Phù chi Vương Đạo Thiên Hạ - Đọc truyện tranh Long Phù chi Vương Đạo Thiên Hạ | im7love

Long Phù chi Vương Đạo Thiên Hạ

Đọc truyện Long Phù chi Vương Đạo Thiên Hạ online
Đánh giá: 
No votes yet

Trời đất mênh mông, tương lai biến ảo, ai là Chân Long, ai là Mãng Xà? Hay mọi chúng sinh đều thành được Chân Long? Triều đình, bang phái giang hồ, Thế ngoại tiên đạo, thiên niên thế gia, ma thần vu tộc, thượng cổ vu đạo, tranh đấu không thôi