Linh Võ Đế Tôn - Đọc truyện tranh Linh Võ Đế Tôn | im7love

Linh Võ Đế Tôn

Đọc truyện Linh Võ Đế Tôn online
Đánh giá: 
No votes yet

Linh vũ đại lục, lấy võ giả, linh giả làm đầu, võ giả bình thường có thể một quyền đá vụn, mà võ hồn thức tỉnh giả, có thể phá nát trống vắng, ngao du quá hư. Linh giả, hơi suy nghĩ có thể khiến người ta sinh tử nháy mắt, mà linh giả Đại Năng có thể nghịch thiên cải mệnh, phiên vân phúc vũ.