LiLy Love - Tình yêu của hoa - Đọc truyện tranh LiLy Love - Tình yêu của hoa | im7love

LiLy Love - Tình yêu của hoa

Đọc truyện LiLy Love online
Đánh giá: 
No votes yet

Đọc truyện tranh LiLy Love

Khi Donut gặp Mew, cuộc gặp gỡ của họ không chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, như sự gần gũi của họ dần dần biến thành một cái gì đó thân thiết. Tình yêu của hoa lily ... là một câu chuyện giữa hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt, nhưng những bàn tay vẫn đan vào nhau, họ đã học cách tin tưởng lẫn nhau để bảo vệ tình yêu mà họ đã nuôi dưỡng bất kể địa vị, khoảng cách, hay giới tính.