Lilith Cord - Đọc truyện tranh Lilith Cord | im7love

Lilith Cord

Đọc truyện Lilith Cord online
Đánh giá: 
Average: 3.9 (12 votes)

Đọc truyện tranh Lilith's Code

Thế hệ hiện tại của con người thường được nói đến được gọi là con cháu của Adam và Eva. Tuy nhiên, có nằm một số lượng nhỏ những người trong thế giới này, được ra đời vào ngay đêm giao thừa đầu tiên của Adam - Lilith. Các con bà trông hoàn toàn giống như con cháu của Eva, vài người trong họ sống giữa chúng ta ... vẫn còn ở đâu đó trên thế giới.