Khi Anh Đến - When he come - Đọc truyện tranh Khi Anh Đến - When he come | im7love

Khi Anh Đến - When he come

Đọc truyện Khi Anh Đến - When he come online
Đánh giá: 
Average: 5 (1 vote)

Cứ đêm đến là Thiệu Nhất Dương lại liên tục mơ về một giấc mơ, mơ thấy bản thân mười năm sau yêu đồng tính, lại còn XXX, mà lúc này tên học sinh mới chuyển trường đến và cái tên ở trong giấc mơ kia bộ dạng lại giống nhau như đúc…