Henyoku No Labyrinth - Đọc truyện tranh Henyoku No Labyrinth | im7love

Henyoku No Labyrinth

Đọc truyện Henyoku No Labyrinth online
Đánh giá: 
Average: 5 (2 votes)

Tóm tắt truyện Henyoku No Labyrinth

Nếu trước đây, em lựa chọn bước đi trên con đường ấy, thì bây giờ chuyện tình yêu của chúng mình đã khác .... Còn nếu anh được lựa chọn làm lại, anh sẽ làm thế nào?

Các tên gọi khác của truyện - Henyoku No Labyrinth

  • 片翼のラビリンス
  • 片翼迷宫
  • Katayoku no Labyrinth
  • Miyako - Auf den Schwingen der Zeit