Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn - Đọc truyện tranh Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn | im7love

Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn

Đọc truyện Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn online
Đánh giá: 
Average: 5 (2 votes)

Đọc truyện Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn - Hao Men Di Yi Sheng Hun

Em muốn mua siêu xe, à không, cả biệt thự nữa, ý em là cả biệt thự và siêu xe ấy. Nữ đạo chích vừa thốt lên thì ma nhân liền nhỏ nhẹ: được thôi, cái gì cũng có giá của nó, giờ thì hãy làm theo những gì ta muốn nào

Các tên gọi khác của truyện

  • 豪门第一盛婚 (Hao Men Di Yi Sheng Hun - Phiên âm tiếng trung)
  • Tiếng anh : Giants First Marriage