Đường Quả Điềm Sáp - Đọc truyện tranh Đường Quả Điềm Sáp | im7love

Đường Quả Điềm Sáp

[node:field_metades] --- Thể loại : [node:field_the_loai], [node:title]
Đánh giá: 
Average: 5 (2 votes)

Đọc truyện tranh Đường Quả Điềm Sáp

Lịch Tiểu Quả, sau khi ra trường vào làm y tá cho một bệnh xá, tiếp xúc với đủ loại bệnh nhân, công việc ở đây nhiều đến nỗi cô hay phải tăng ca đêm, cho đến 1 ngày kia, vừa rời bệnh viện khi trời đã tối mịt, thì bị kẻ cướp uy hiếp, may thay được người ta cứu giúp, lúc sau cô mới biết rằng người đó chính là một trong những bệnh nhân đặc biệt của cô.

Các tên gọi khác của truyện

甜澀糖果

Xem thêm kho truyện tranh dành cho con gái tại im7love