Diêm Vương sợ ma - 阎王不高兴 - Đọc truyện tranh Diêm Vương sợ ma - 阎王不高兴 | im7love

Diêm Vương sợ ma - 阎王不高兴

Đọc truyện Diêm Vương sợ ma - 阎王不高兴 online
Đánh giá: 
Average: 4.7 (3 votes)

Đọc truyện tranh Diêm Vương sợ ma - 阎王不高兴

Xin chào các bợn mình là Diêm Tiểu La, (cứ gọi mình là Diêm La), hôm nay mình xin nhận chức Diêm Vương, ................. ôi má ................ sao lưỡi ngươi dài thế kia ............... trời ơi, mặt ngươi trông gớm giếc quá, ............ aaaaaa ......... cứu tao với, tao đang ở đâu thế này, tao sợ ma lắm, huhuhuhu.

Các tên gọi khác của truyện

  • 阎王不高兴
  • The furio demigod
  • Diêm vương nhát ma