Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên - Đọc truyện tranh Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên | im7love

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên

Đọc truyện Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên online
Đánh giá: 
No votes yet

Thiếu niên tu chân mạnh nhất Cửu Châu Đại Lục, vì tu luyện cấm kỵ tâm pháp mà bị gia tộc hành hình, được mẫu thân cứu, ngoài ý muốn xuyên không tới Địa cầu, từ nay về sau mở ra con đường tu chân nơi đô thị đầy diễm ngộ