Circle - Đọc truyện tranh Circle | im7love

Circle

Đọc truyện Circle online
Đánh giá: 
No votes yet

"Cái quần thể sinh vật to lớn này, thích tụ tập, thích vui chơi,tuy nói là một tập thể, nhưng thật ra đang chứa mầm mống của quỷ dữ".