Chước Chước Lưu Ly Hạ - Đọc truyện tranh Chước Chước Lưu Ly Hạ | im7love

Chước Chước Lưu Ly Hạ

Đọc truyện Chước Chước Lưu Ly Hạ online
Đánh giá: 
Average: 5 (2 votes)

Tóm tắt truyện tranh Chước Chước Lưu Ly Hạ

Phá hoại nội qui trường, vi phạm kỷ luật, đánh bại những người đứng đầu các hệ phong, hỏa, lôi, thủy, thổ mạnh nhất của trường! Cô ấy chẳng những vi phạm những qui định thường ngày, nắm vững toàn bộ ma pháp của 5 hệ, còn có thể sử dụng loại ma pháp tinh thần trong truyền thuyết!

灼灼琉璃夏