Bạch Sắc Thánh Tộc - Đọc truyện tranh Bạch Sắc Thánh Tộc | im7love

Bạch Sắc Thánh Tộc

Đọc truyện Bạch Sắc Thánh Tộc online
Đánh giá: 
Average: 5 (2 votes)

Bàn cổ sơ khai, phân chia thiên địa, mà nhân loại cũng bắt đầu hướng tới văn minh. Phục hy đại thần sáng tạo ra Trận Kinh về sau, các loại kinh thư bắt đầu dung nhập vào thế giới, thiên hạ phân tranh cũng dần dần bắt đầu, cuối cùng do hoàng đế nhất thống thiên hạ, thành tựu bá chủ. Những vị đại đế về sau cũng thi nhau thành lập thế gia, tạo thành Thất đại thế gia, Bách gia chư hầu cục diện...