Bách Luyện Thành Thần - Đọc truyện tranh Bách Luyện Thành Thần | im7love

Bách Luyện Thành Thần

Đọc truyện Bách Luyện Thành Thần online
Đánh giá: 
Average: 5 (1 vote)

百炼成神第 - Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công.